خدمات ما

سازه های فضایی و گلخانه ای

اسکلت این گلخانه‌ها از فلز است که معمولا با پلاستیک های ضد اشعه‌ی ماوراء بنفش (uv) پوشش و دارای سیستم گرمایشی و تهویه‌ ی مناسب می‌باشد.

ارتفاع این نوع گلخانه‌ها بیش از 4 الی 5 متر است و به دلیل شرایط مناسب رشد گیاه در این گونه سازه، عملکرد در واحد سطح نسبت به گلخانه‌ های چوبی افزایش دارد.

اتصال قطعات در گلخانه‌های فلزی بوسیله پیچ و مهره (پرتابل) و یا استفاده از جوش می‌باشد.

هزینه واحد گلخانه‌ های پرتابل نسبت به سیستم جوشی 15 ال 20 درصد بیشتر است ولی نصب آن آسانتر و تغییرات در سازه آسانتر است.