مقالات

سازه ژئوزیک چیست؟

سازه ژئوزیک چیست؟

گنبد ژئودزيك يك پوسته نازك نيمكروي است كه از چيدمان چندوجهي هاي منتظم در كنار يكديگر ساخته ميشود. اين ساختار مي تواند در حين سادگي، بزرگترين فضا را با كمترين مقدار مصالح ساختماني محصور نمايد. عدم نياز به وجود ستون و يا ديوارهاي داخلي، امكان استفاده بدون محدوديت از فضاي داخلي را براي انواع كاربردهاي مختلف فراهم مي سازد. در سازه هاي خرپايي نيروهاي وارده بر گنبدهاي ژئودزيك با المانهاي زياد منجر به توزيع شبكه اي نيروها در سرتاسر سازه شده و اين سازه ها را قادر به مقاومت در برابر بارهاي زيادي نسبت به استحكام متريال مورد استفاده در آنها مي كند و اين ساختار تقريباً غيرقابل خراب شدن است. گنبدهاي ژئودزيك را مي توان ايده آل ترين ساختار موجود در طبيعت دانست.

از نظر مؤسسه آمريكايي معماران (American Institute of Architects) گنبد ژئودزيك مستحكم ترين، سبكترين، و كارآمدترين وسيله محصوركردن فضايي است كه تابه حال براي انسان شناخته شده است اولين كسي كه از يك ساختار ژئودزيك براي طراحي سازه هاي گنبدي سبك استفاده كرد باكميستر فولر مهندس آمريكايي بود كه در سال 1924 از اين نوع سازه براي ساخت گنبد آسمان براي شركت زايس آلمان استفاده كرد . زماني كه در سال 1996 ، كروتو، كارل و اسمالي به خاطر كشف مولكول كروي C60 كه يكي از مقاومترين مولكولهاي موجود در طبيعت است جايزه نوبل گرفتند، اين مولكول را به علت شباهت ساختاري آن به گنبد ژئودزيك فولر باكميستر ناميدند.

ویژگی های سازه ژئودزیک :

1) بهره وری انرژی :

سطح اشغال کمتر یک شکل کروی نسبت به مستطیل از ویژگی های این نوع گنبد است. معمولا سطحی که یک مقطع گنبد اشغال می کند ۳۰ درصد کمتر از سطح مستطیل شکل می باشد. از نظر مقدار مصالح در دو نمونه مشابه، مقطع گنبدی یک سوم مقطع مستطیل شکل به مصالح نیاز دارد. از نظر استحکام نیز این مقطع ۵ برابر قویتر از مقطع مستطیلی می باشد و همه این موارد به این معنی است که این سبک از خانه می تواند ۳۰ درصد ذخیره سازی انرژی بیشتری نسبت به مقاطع مستطیلی داشته باشد.

2) مقاومت در بلایای طبیعی مثل زلزله

3) قیمت ارزان تر نسبت به خانه های سنتی :

با توجه به اینکه دیگر دیوار و سقفی به معنای آنچه که امروز رایج است، وجود ندارد و حجمی یکپارچه مانند حباب صابون، تمام خانه را در بر گرفته شما سطح ساخت و ساز کمتری خواهید داشت در نتیجه قیمت تمام شده به مراتب کمتر از خانه های دیگر می باشد.

4) عدم محدودیت در طراحی و باز بودن دست طراح :

 توجه به اینکه سطحی گسترده و یکپارچه را بدون هیچگونه عنصر اضافه ای از قبیل ستون ها و دیوارهای باربر در اختیارما قرار می دهد هیچگونه محدودیتی از بابت طراحی وجود ندارد، همچنین امکان تعبیه پنجره های بسیار بزرگ را برای ما فراهم می کند که می توانیم این گنبدها را به صورت سرتا سر شیشه ای کار کرد تا بتواند نور بیشتری تامین شود.

5) ظاهر خاص و عجیب اینگونه خانه ها

سازه ژئوزیک چیست؟

پروژه گلخانه کروی واقع در لواسان یکی از پروژه های انجام شده بوسیله ی سازه ژئودزیک است که معماران آرکا با توجه به سبک بودن سازه و همچنین اقصادی بودن این سازه نسبت به سایر سازه ها و نیز با توجه به اقلیم منطقه و شرایط حاکم موجود در سایت آن را برای طرح گلخانه برگزیدند.

در ادامه نمونه عکس هایی از این پروژه را ملاحظه میکنید.

سازه ژئوزیک چیست؟

سازه ژئوزیک چیست؟

سازه ژئوزیک چیست؟